Olet tässä

Ohjeita rottien torjuntaan

18.11.2020

Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja Pensarinmäen ja Piispanmäen väliseltä alueelta Ouluntien ja Lehtotien asukkaiden tekemistä rottahavainnoista. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto ohjeistaa rottien torjuntaa.

Rotat voivat aiheuttaa vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita, jyrsimällä rakenteita ja levittämällä ihmisiin ja kotieläimiin tarttuvia tauteja. Rottien esiintymiseen vaikuttaa niiden saatavilla oleva ravinto ja suojapaikat. Rotta suosii erityisesti kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi kaivaa maanalaisia käytäviä. Myös lauta- ja jätekasat voivat olla rottien asuinpaikkana. Rottien asuinpaikat tunnistaa käytävien suuaukoista ja niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista ja ulosteista. Normaalisti rottia ei näe valoisaan aikaan, joten päiväsaikaan havaitut rotat saattavat olla merkki suuremmasta rottayhdyskunnasta.

Ennaltaehkäisy tärkeää - myös lintujen ruokinta lopetettava torjunnan ajaksi

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Tärkeintä on estää rottien ravinnonsaanti. Ympäristöstä tulee huolehtia siten, ettei jyrsijöille tarjota ruokailu-, pesimis- ja piilopaikkoja. Kiinteistöjen jätehuolto tulee järjestää asiallisesti. Pihoilla ei saa olla tarjolla haittaeläimiä houkuttelevia ruokailupaikkoja. Kotitalousjätteet tulee varastoida ehjissä, kannellisissa astioissa ja roskakatosten tulee olla siistit. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biojätteitä, tulee kompostorin olla rakenteeltaan tiivis ja talousjäte tulee peittää huolellisesti kompostiin vietäessä. Kotitalouksien ruuantähteitä ei myöskään tule laittaa viemäriin – rotat voivat liikkua myös viemäreissä ja käyttää tähteet ravinnokseen.

Eläimille ei pidä viedä ruokaa ulos. Rottien torjumisen ajaksi lintujen ruokinta tulee alueella lopettaa. Mikäli rottakanta saadaan alueella vähenemään voi ruokintaa talvella jatkaa, mutta tuolloinkin ruokintapaikan siisteydestä tulee huolehtia asianmukaisesti.

Niillä kiinteistöillä, joissa on tehty havaintoja rotista tai niiden jätöksistä, on syytä ryhtyä hävittämistoimiin. Rottien torjunta yksityisillä kiinteistöillä on kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla. Kokkolan kaupunki ei suorita tuhoeläinten torjuntaa yksityisten kiinteistöjen alueella. 

Loukkupyynti ensisijainen torjuntatapa

Ensisijaisesti torjuntaa tulee tehdä rottien loukkupyynnillä. Loukkuja tulisi olla useita, ja ne tulee tarkistaa päivittäin. Loukut tulee suojata siten, että kotieläimet tai linnut eivät pääse niihin. Loukut voi suojata esimerkiksi asettamalla ne laudoista, tiilistä tai muoviputkesta tehtyyn suojaan ja jättämällä vain pienen sisäänmenoaukon. Raadot tulee kerätä muovipussiin ja hävittää biojätteen mukana. 

Mikäli havaitset taloyhtiösi alueella rottia, ilmoita asiasta heti isännöitsijälle. Naapurien kanssa kannattaa keskustella ongelmasta, jotta torjuntatoimia voidaan tarvittaessa tehdä samanaikaisesti. Hankalissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä tuholaistorjuntaa suorittavaan yritykseen, torjunta myrkyttämällä on nykyisin ammattilaisten toimintaa.

Päivitetty 18.11.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta