Olet tässä

Roskaruka aktiivikäytössä ympäri vuoden

20.10.2020

Roskarukan lähiliikuntapaikasta kerättiin käyttäjien kokemuksia ja toiveita syyskuussa 2020 toteutetulla kyselyllä, jonka vastauksia hyödynnetään alueen kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi verkossa ja paikan päällä järjestetyssä tapahtumassa yli 800 eri ikäistä käyttäjää. 

Kesä- ja talvikäyttö lähes tasoissa

Roskarukaa käytetään niin kesä- kuin talvikaudellakin. Kuntorata ja etenkin kuntoportaat ovat lisänneet lumettoman ajan käyttöastetta selvästi. Talvella etenkin lapsiperheitä alueelle vetää pulkkamäki. Hiihtolatujen lisäksi alueelle toivottiin talvikävelyreitistöä jalkaisin liikkujille.

Toiveissa palvelujen kehittäminen ja alueen luonnonmukaisuuden säilyttäminen

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat kuntoilulaitteiden ja kuntoportaiden kehittäminen ja lasten leikkipaikan rakentaminen täydentämään kokonaisuutta. Myös kioski- ja saniteettitiloja toivottiin.

Valaistus ja mäen huipun hyödyntäminen lisämausteina

Useissa vastauksissa esille nousi idea Roskarukan huipun hyödyntämisestä näköalapaikkana. Myös alueen valaistuksen kehittäminen niin tunnelman, käyttöturvallisuuden kuin valotaiteenkin näkökulmasta oli usean vastaajan toiveena. Turvallisuutta lisäävinä kehittämiskohteina esille nousivat mäenlaskurinteen järjestelyt (merkityt nousu- ja laskupaikat), rinnealueen tolppien poistaminen ja pysäköintialueen liikennejärjestelyt.

Lähiliikuntapaikkojen ja luontokohteiden käyttäjämäärät ovat Kokkolassakin olleet kasvussa kevättalvella alkaneen koronaepidemian myötä, kun kaupunkilaisten vapaa-ajan vietto on suuntautunut lähiseudulle ja luontokohteisiin. Kaupunginpuutarhuri Sini Sangi ja liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist iloitsevat siitä, että sivistyslautakunta on esittänyt vuoden 2021 talousarvioon investointimäärärahaa Roskarukan lähiliikuntapaikan kehittämiseen. Mikäli valtuusto hyväksyy esityksen, kaupunki voi hakea hankkeeseen liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.Päivitetty 19.10.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta