Olet tässä

Sivistyslautakunnan päätös varhaiskasvatusmaksujen perimisestä ajalta 14.4. - 13.5.2020

29.4.2020

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 28.4.2020, että huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon lapsen poissaolon ajalta. Toukokuun varhaiskasvatusmaksua ei peritä, jos alla mainitut maksuttomuuden edellytykset täyttyvät.

  1. Lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 14.4. – 13.5.2020 välisenä aikana.
  2. Huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen poissaolon etukäteen.

Poikkeustilanteen pitkittyessä asia tuodaan jatkon osalta uudelleen lautakunnan päätettäväksi.

Varhaiskasvatuksesta ei peritä laskua toukokuulta, vaikka lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen 14. -  31.5.2020 välisenä aikana. Edellytyksenä toukokuun maksun hyvitykselle on, että edellä mainitut sivistyslautakunnan päättämät ehdot täyttyvät. 

Toukokuun varhaiskasvatuslasku peritään kesäkuussa. Hyvitykseen oikeutetulle perheelle ei lähetetä lainkaan laskua kesäkuussa. Perheen ei ole tarpeen ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon hyvityksen saamiseksi. Hyvitys tehdään vanhempien yksikköön ilmoittamien poissaolotietojen perusteella. Mahdollisissa poissaoloja koskevissa epäselvissä tilanteissa ota suoraan yhteyttä päiväkodin- tai perhepäivähoidonjohtajaan. 

Päivitetty 11.5.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta