Olet tässä

Sivistyslautakunnan päätöksiä 28.4.

29.4.2020

Kokkolan sivistyslautakunta päätti tiistain 28.4. kokouksessaan, että vallitsevan poikkeustilan vuoksi varhaiskasvatuksen toukokuun palvelumaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka ovat pitäneet lapsen poissa varhaiskasvatuksesta 14.4. – 13.5. ja ovat ilmoittaneet asiasta etukäteen.

Kaupungin ruokatuotannon kehittäminen

Samassa kokouksessa käsiteltiin myös ruokatuotannon kehittämisen selvitystyötä. Selvitystyön lähtökohtina ovat olleet ruokatuotannon kehittämistarve, koulujen palveluverkkouudistus ja meneillään tai vireillä olevat koulujen rakentamishankkeet. Tavoitteena on tuottaa laadukasta ja maistuvaa koulu- ja päiväkotiruokaa taloudellisesti, ekologisesti ja energiatehokkaasti. Selvitystyötä tehneessä työryhmässä jäseninä on ollut kaupunkiympäristön, sivistystoimen ja taloushallinnon edustajia. Eri vaiheissa työhön ovat osallistuneet myös palveluesimiehet, ruokapalveluesimiehet ja palvelukeittiöiden edustajat.

Selvitystyön pohjalta työryhmä esittää. että Kokkolan kaupungin ruokatuotantoa lähdetään kehittämään kahden tuotantokeittiön mallin mukaisesti vaiheittain, 7-8 vuoden aikajänteellä. Näin on mahdollista reagoida myös syntyvyyden ja muuttoliikkeen vaikutuksiin. Esityksen mukaan Piispanmäen monitoimitalon hankkeeseen tulee kuulumaan tuotantokeittiö, joka tuottaa 3000 ateriaa päivässä. Toinen tuotantokeittiö valmistaisi yhteensä noin 5000 annosta päivittäin. Määrään sisältyvät kaikki tarvittavat erityisruokavaliot. Lisäksi Lucina Hagmanin koulun aluekeittiö valmistaa 1200 annosta päivittäin.

Esitetty malli lisää ruoan tasalaatuisuutta ja ateriatuotannon toimintavarmuutta. Keskeisiä kehittämiskohteita uudessa toimintamallissa ovat tuotannon suunnittelu, ohjaus ja reseptiikka. Malli vähentää ruoan kuljetuskertojen tarvetta. Myös työn fyysinen kuormittavuus kevenee, mikä vaikuttaa keittiöhenkilöstön työssä jaksamiseen.

Päivitetty 30.4.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta