Olet tässä

Kulttuurikasvatusta ja kulttuurin avulla oppimista Kokkolan peruskouluihin

7.2.2020

Osallistavan oppimisen toimintamalli -hanke on Opetushallituksen rahoituksella luonut yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimijoiden, opettajien ja oppilaiden kanssa Taitojen polun perusopetuksen vuosiluokille 1-7. Hanketyön aikana on luotu seitsemän erilaista kulttuuripedagogista kokonaisuutta, joissa on huomioitu perusopetuksen tavoitteet erityisesti laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta sekä sovellettu osallistavan oppimisen toimintamallin perusperiaatteita. 

Taitojen polku tarjoaa kulttuuripedagogisia kokonaisuuksia eri ikäisille

Taitojen polulla oppilaat ovat aktiivisesti mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, kun he työskentelevät kulttuuritoimijoiden kanssa. Toimintamallin taustalla on Loistavaa! -lasten ja nuorten kulttuuriviikolta saadut kokemukset ja aktiivinen verkostoyhteistyö.

Kulttuuripedagogisia kokonaisuuksia perusopetuksen eri luokka-asteille ovat hankkeen aikana luoneet Mäntykankaan koulun 4A- ja 4M -luokat opettajien Johanna Melenderin ja Kirsi Flinckin kanssa sekä Halkokarin koulun 6A -luokka yhdessä opettajien Hanna Koski-Vähälän ja Teija Vanhakankaan kanssa. Kulttuuritoimijoista yhteistyökumppaneina ovat olleet Keski-Pohjanmaan konservatorio, Kokkolan kaupunginteatteri, K.H. Renlundin museo, Kokkolan kaupunginkirjasto, Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtu, Taito Keski-Pohjanmaa ja Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Kokkolan kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelut ovat koordinoineet hanketta.

Kokkolan tämän valtuustokauden varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelmaan kirjattiin syksyllä 2017 tavoitteeksi kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen. Tositoimiin suunnittelutyössä päästiin alkusyksystä 2018 opetushallituksen myöntämän hankerahan turvin. Hankkeen aikana on luotu kulttuuripedagoginen polku perusopetukseen vuosiluokille 1-7. Syksyllä 2020 suomenkielisen perusopetuksen luokat 1-3 aloittavat taipaleensa Taitojen polulla ja syksyllä kehitetään vastaava kulttuurikasvatussuunnitelma ruotsinkieliseen kulttuurikasvatukseen.

Sivistysjohtaja Peter Johnson on tyytyväinen hankkeeseen ja sen tuloksiin: ”On hienoa, että Kokkolassa uskallettiin rohkeasti lähteä tekemään uudenlaista kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, osallistavan oppimisen periaatteet, aktiivinen yhteistyö kulttuuritoimijoiden kanssa ja oppilaiden aito osallisuus ovat korostuneet, kun Taitojen polulle on suunniteltu vuosiluokkakohtaisia kokonaisuuksia. Kokkola 400 –juhlavuoden tunnuslause Rohkene, onni seuraa kyllä on tullut todeksi tämän hankkeen myötä!”

Lisätietoja Taitojen polku –hankkeesta antavat Kokkolan kaupungin sivistyskeskuksesta kehittämiskoordinaattori Suvi Alamaa (suvi.alamaa@kokkola.fi) ja kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus (sampo.purontaus@kokkola.fi)


Päivitetty 7.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta