Olet tässä

Kokkolan kaupungin talousarvioraami 2021 päivitetään koronaepidemian ehdoilla

29.5.2020

Kokkola valmistelee vuoden 2021 talousarvion raamia rajusti muuttuneissa olosuhteissa. Koronaepidemia ja sen hillitsemiseksi tehtyjen rajoitteiden jatkuminen heikentävät taloustilannetta, ja kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakoidaan olevan 12-15 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Suuri alijäämä kääntää taseen aiemmat ylijäämät alijäämäksi, mikä aiheuttaa kuntalain mukaan velvollisuuden kattaa alijäämä neljän vuoden aikana, käytännössä vuosina 2022 – 2025. Koronakriisin talousvaikutuksista toipuminen kestää arviolta 3 – 5 vuotta. BKT:n ennakoidaan laskevan tänä vuonna 5-10 %, ja vuoden 2021 talouskasvun ennustetaan olevan noin 1 % luokkaa.

Taloussuunnitelman lähtökohtana alijäämän kattaminen vuoden 2024 tilinpäätöksessä

Taloussuunnitelmassa 2022 – 2023 lähtökohtana on taseen alijäämän kattaminen viimeistään vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Suunnitelmassa ei voida vielä huomioida mahdollista sote-uudistusta ja sen alkamisajankohtaa.

Kaikki keinot käyttöön jo loppuvuonna 2020

Kaupungin talouden tasapainotuksen kannalta ratkaisevia ovat verotulojen, Soiten menojen sekä kaupungin omien henkilöstökulujen kehitys. Kokkolan kaupunki tekee jo loppuvuoden 2020 aikana talouden tehostamistoimenpiteitä, jotta tilinpäätöksen alijäämä jäisi ennakoitua alhaisemmaksi, ja tase säilyisi ylijäämäisenä.

Mikäli vuoden 2020 tulosta saadaan nykyennustetta paremmaksi, helpottuu seuraavien vuosien talouden tasapainotus. Joka tapauksessa vuoden 2021 ennakoidaan olevan tappiollinen. Valtion arvioidaan korvaavan kunnille noin 50% koronan aiheuttamista talousmenetyksistä.

Taloussuunnitelma huomioi toimintatuottojen maltillisen vuosittaisen kasvun, erikseen neuvoteltavat henkilöstövaikutukset ja Soiten menojen selvästi viime vuosia pienemmän kasvun.

Vuoden 2021 veroprosenttia ei esitetä muutettavaksi, mutta tilannetta arvioidaan uudelleen syksyllä ja suunnitelmavuosien osalta vuosittain. Laskentaperusteina talousarvioraamissa ja taloussuunnitelmassa käytetään vuoden 2020 tilinpäätösennustetta.

”Talouden tasapainotus edellyttää kaiken toiminnan perusteluiden, logiikan ja tarkoituksenmukaisuuden uudelleen arviointia”, toteaa talousjohtaja Jari Saarinen. ”Pinnalle päästään vain pysyvillä muutoksilla, ei yksittäisellä tempulla.”

Taloussuunnitelman mukaan kaupungin vuosikate pysyisi ylijäämäisenä kaikkina suunnitteluvuosina, ja vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätökset olisivat ylijäämäisiä. Tilannetta seurataan ja suunnitelmia päivitetään nopealla syklillä. Suurimpana yksittäisenä riskinä Saarinen näkee sote-menojen kasvutavoitteiden ylittymisen. ”Myös henkilöstömenojen kasvun pysäyttäminen kahden vuoden ajaksi vaatii meiltä merkittäviä toimia”, Saarinen huomauttaa. Tiukalla taloussuunnitelmalla kaupunki ei kuitenkaan joutuisi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyn piiriin.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 1.6.2020.


Sivun alkuun

Päivitetty 29.5.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta