Olet tässä

Sanna-Mari Levijoki Kokkolan kaupungin työllisyyspäälliköksi

28.10.2020

Kokkolan kaupungin uudeksi työllisyyspäälliköksi on valittu Sanna-Mari Levijoki. Hän siirtyy virkaan Kokkotyösäätiön toimitusjohtajan tehtävästä.

Kaupungin työllisyyspäällikön työ painottuu alkuvaiheessa vuoden 2021 alusta alkavan työllisyyden kuntakokeilun käynnistämiseen. Kokkola on mukana 30 alueella toteutettavassa työllisyyden kuntakokeilussa, jossa tavoitteena on edistää tehokkaammin heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Työllisyyspäällikkö vastaa kuntakokeilun verkostojohtamisesta ja toimii kaupungin työllisyyspalvelujen lähiesimiehenä.

Levijoen vahvuuksina työllisyyspäällikön tehtävään nähtiin erityisesti kohderyhmän hyvä tuntemus sekä muutos- ja verkostojohtamisen kokemus. Kaupungin strategiapäällikkö Piia Isosaari painottaa työllisyyden kuntakokeilun luomia uusia mahdollisuuksia koko työllisyyspalvelujen kentässä: ”Kuntakokeilulla pyritään sovittamaan yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Tavoitteena on tarjota yksilöllisempää ja monialaisempaa palvelua kokeilun asiakasryhmille.”

Levijoki siirtyy työllisyyspäällikön tehtävään vähitellen joulu-tammikuun aikana. Kokkotyösäätiö käsittelee uuden toimitusjohtajan valintaa marraskuun kokouksessaan, jossa alustavaa suunnitelmaa käsitellään. Sekä kaupunki että Kokkotyösäätiö painottavat hallittua siirtymää erityisesti säätiön tulevaisuuden kannalta. Porrastettu johtajanvaihdos mahdollistaa hyvän perehdyttämisen ja toimintojen jatkuvuuden. ”Valmistelemme henkilövaihdosta niin, että käytännön työ Kokkotyösäätiössä jatkuu mahdollisimman jouhevasti”, toteaa säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Markku Kallinen.

Päivitetty 28.10.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta