Du är här

Verksamheten i Vingen päiväkoti inleds i november

5.6.2020

I del E i fastigheten vid VIngegatan renoveras permanenta utrymmen för daghemsbruk. Daghemmet Vingen päiväkoti inleder sin verksamhet i de renoverade lokalerna i november. Besöksadressen är Roosgatan 9.

Du kan söka en plats i daghemmet för ditt barn genom att fylla i en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik. Vid behov erbjuds barnen småbarnspedagogik redan tidigare i andra lokaler.

Daghemmet är planerat för ca hundra barn under förskoleåldern. Daghemmet är en finskspråkig enhet. 

Servicechef Susanne Wickström ansvarar för valet av barn till daghemmet. 

Upp

Uppdaterad 9.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut