Du är här

Aktuellt om  coronaviruset

12.3.2020

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor (länk). Också Soite informerar om situationen  (länk).

Soites telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus  06 828 7499

Soites telefonrådgivningen betjänar dagligen kl. 8-20 på numret 06 828 7499.

Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning. 

Social- och hälsovårdsministeriets telefonrådgivning 0295 535 535

Rådgivningen är i det inledande skedet i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

THL informerar 

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året. Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

THL följer med det internationella läget tillsammans med Europeiska sjukdomsmyndigheten ECDC och Världshälsoorganisationen WHO

  • Fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism. Det är viktigt att snabbt identifiera eventuella infektioner, så att man kan minska fortsatt smitta med effektiva bekämpningsåtgärder.
  • De finländska sjukhusen har god beredskap att forska i och behandla coronavirusinfektioner under isolerade förhållanden.
  • Kontrollera aktuella resemeddelanden på utrikesministeriets webbplats. Webbplatsen innehåller viktig information om resande och anvisningar för att göra en reseanmälan.

12.3.2020. Uppdaterad 13.3.2020: Soites telefonrådgivningen betjänar dagligen kl. 8-20.

Upp

Uppdaterad 13.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut