Du är här

Förnyandet av Karleby stads varumärke fortskrider

17.6.2020

Projektet i anslutning till Karleby stads nya varumärke har fortskridit trots coronavåren. Konkurrensutsättningarna gjordes i slutet av år 2019 och arbetet kunde inledas i januari. Under våren har olika referens- och stadsinvånargrupper engagerats på bred front för att finslipa Karlebys varumärke.

Coronapandemin ändrade på de ursprungliga planerna, och alla verkstäder, intervjuer och andra engagerande åtgärder flyttades över till nätet. Deltagandet i verkstäder och enkäter var aktivt.

”Vi kunde också på det här sättet samla in väldigt mycket bakgrundsmaterial till grund för planeringen”, berättar Antti Zetterberg, producent i Kaski Agency som vann konkurrensutsättningen.

Kaski Agency presenterade olika alternativ på måndag 15.6 för Karleby stadsstyrelse och stadens sektorchefer. Av tre alternativ fick ”Underbart vanlig” samt ”Karleby OK” flest röster och de ges vidare till stadsinvånarna för bedömning. Det slutliga beslutet fattas alltså av stadsinvånarna själva. 

Man kan rösta på alternativ på webben på adressen kokkolabrändi.fi fr.o.m. onsdag 17.6. De finns också framlagda i Karlebys tidigare fiskhall Wanha Kalahalli (Salutorget 3). 

”Utgångspunkten för förslagen var aspekter som starkt lyftes fram under intervjuer och i verkstäder som typiska för Karleby: företagsamhet, anspråkslöshet och ett särpräglat sinne för humor. Också den trygga livsmiljön och hemtrevnaden betonas”, berättar Kaski Agencys kreativa direktör Johanna Siltanen om utgångspunkterna för varumärket.

”Det är fint att vi under jubileumsåret också har kunnat skapa Karleby en ny framtoning”, gläds stadens marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo. ”Jubileumsåret har lyft fram styrkorna i Karleby och de bildar en enhetlig bild av hur Karlebys anda i framtiden bäst ter sig. Varumärket kommer att synas i stadens olika kanaler, material och evenemang från och med ingången av 2021.”


Upp

Uppdaterad 17.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut