Du är här

Rekommendationen om att använda munskydd träder i kraft i Mellersta Österbotten

3.9.2020

Soite informerar att en rekommendation om att använda munskydd råder i Mellersta Österbottens landskap. Trots att situationen är lugn i området, är det sannolikt att det förekommer enskilda coronavirussmittor under hösten. Rekommendationen om att använda munskydd gäller alltså i förebyggande syfte.

Användning av munskydd rekommenderas för personer som är över 15 år:

  • i kollektivtrafiken
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland.
  • Munskydd kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden

Munskyddet är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas. Det är dock av största vikt att fortfarande hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk samt att undvika att röra sig i ansiktet.

Det har konstaterats en ny coronavirussmitta i Soites område. Smittan har sitt ursprung i ett riskland och den smittade är i hemisolering. Smittkedjan har klarlagts, och smittan har inte lett till någon massexponering. Det har nu konstaterats sammanlagt 34 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Soites coronaberedskapsgrupp har möte på måndagar och torsdagar och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortfarande relativt lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Uppdaterad 3.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut