Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 3.2.2020

4.2.2020

Karleby stadsstyrelse utsåg på sitt sammanträde samarbetsgrupper för att behandla den fortsatta användningen av lokaler som inte har full beläggning eller står tomma i Lochteå och Ullava. Lokalerna ägs eller administreras tillsammans med Soite. Till båda arbetsgrupperna utsågs stadsdirektören, förvaltningsdirektören, stadsmiljödirektören samt fastighetssekreteraren. Till Lochteås grupp utsågs som stadsstyrelsens representanter Janne Jukkola, Sirpa Orjala och Tapio Pajunpää, och till Ullavas grupp Reino Herlevi och Riitta Rahkola.

Stadsstyrelsen antecknade för kännedom statsandelarna för basservice 2020. Likaså antecknades för kännedom ändringen av namnet på K.H. Renlunds museum i och med att systemet med landskapsmuseer avskaffas. Museets officiella namn är fr.o.m. 1.1.2020 K.H.Renlunds museum. Vad gäller inriktningen av statsandelsresurser som beviljats det regionala ansvarsmuseet för sakkunnigtjänster beslöt man att bildningsnämnden täcker eventuella tilläggskostnader i sin egen dispositionsplan. Man röstade om saken.

Stadsstyrelsen förde en remissdebatt om referensplanen för skolan på Biskopsbacken. Ärendet behandlas senare på våren.

Upp

Uppdaterad 5.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut