Du är här

Stadsstyrelsen 13.1.2020 

14.1.2020

Stadsstyrelsen inledde sitt arbete vid jubileumsårets första sammanträde måndagen den 13 januari.

Bildningsdirektörens pensioneringsplan och ledigförklaring av tjänsten godkändes vid sammanträdet. Nuvarande bildningsdirektör Peter Johnson övergår till uppgiften som ledande specialsakkunnig under hösten 2020. Avsikten är att den nya bildningsdirektören ska tillträda tjänsten i augusti 2020. Tjänsten kan sökas från den 15 januari till den 14 februari.

Stadsstyrelsen godkände för sin del ändringarna i stadens förvaltningsstadga och koncernförvaltningens verksamhetsstadga. Förvaltningsstadgan behandlas senare ännu i stadsfullmäktige. Personalens arbetshälsoenkät antecknades för kännedom och personalplanen 2020–2022 godkändes vid sammanträdet.

Publiceringssystemet för webbplatsen karleby.fi som ska förnyas 2020–2021 konkurrensutsattes öppet under november-december. Stadsstyrelsen beslutade att i konkurrensutsättningen välja Geniem Oy, som lämnat in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som genomförare av den nya webbplatsen.


Uppdaterad 15.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut