Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 17.2.2020

18.2.2020

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde på måndagen flera ärenden som anknyter till markanvändning och byggande. Man beslöt reservera byggplatsen för nuvarande Kyrkbackens skola (Kronobyvägen 5) för planeringen av ett privat daghem. Detaljplaneändringen för kvartersområdet norr om skolan vid Storkisbacken godkändes. Likaså beslöt man om försäljning av två byggnader på Trullö semesterbys område genom auktionsförfarande och om utarrendering av semesterbyns markområde. 

Efter diskussion godkändes den riktgivande planen för Biskopsbackens allaktivitetshus till ett dokument som styr den fortsatta planeringen. Vad gäller dimensioneringen av köksutrymmen beaktar man i planeringen utredningen av matproduktionen i den nya serviceplanen och i lokalitetslösningarna utredningen om servicenätverket för småbarnspedagogik. Vid dimensioneringen av motionslokaler beaktas hybridarenans planeringslösningar. Den egentliga genomförandeplanen och målkostnadskalkylen tas upp i stadsstyrelsen efter att översiktsplaneringsfasen slutförts. På sammanträdet utsågs också allaktivitetshusets planeringskommitté i vilken stadens byggnadschef Veli-Matti Isoaho fungerar som ordförande och projektets projektchef.

Utvecklingen av kollektivtrafiken fortsatte genom att godkänna en servicenivåbestämning till grund för förhandlingar för avtalsperioden 2020-2025 och genom att välja Antti Kangas Oy/Pohjolan Matka till trafikproducent.

Stadsstyrelsen utsåg invandrarmedlemmar samt stadens representanter till rådet för mångkulturell mångfald för verksamhetsperioden 2020-2021.

Årsrapporten 2019 för stadens välfärdsberättelse och planen för 2020 godkändes och behandlas ännu i fullmäktige. Likaså godkände man enhälligt svaret på fullmäktigemotionen om Pro Kokkola-priset samt återremitteringen för ny beredning av fullmäktigemotionen om friare parkering i centrum.

Upp

Uppdaterad 18.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut