Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 25.5.2020

26.5.2020

Karleby stadsstyrelse sammanträdde måndagen den 25 maj. Vid sammanträdet fördes bl.a. remissdebatt om ramarna för ekonomiplanen och behandlades revisionsberättelsen för 2019, koncernrapporten och delårsrapporten vilka framskrider till fullmäktige för behandling.

I månadsskiftet maj-juni kommer Karleby stad att ringa upp alla över 80-åriga stadsbor som bor hemma. Avsikten är att försäkra sig om de äldres välbefinnande under långvariga karantänliknande förhållanden. Uppringningarna genomförs i samarbete med Karleby kyrkliga samfällighet och organisationer som inriktat sig på frivilligarbete.

Vid stadsstyrelsens sammanträde behandlades också iståndsättandet av broarna vid Sundmun. Utredningen och invånarenkäten som genomförts om broarna vid Sundmun berör två broar för gång- och cykeltrafik vid Sundmun i området mellan Norraleden och Havsparken. Utgångspunkten för utredningen är den nuvarande s.k. Punainen silta-brons skick och behovet att reparera den. Bakgrunden till utredningen om en ny bro är utvecklingen av Havsparkens och Beckbrukets område och gång- och cykeltrafikens ökade behov i området. Stadsstyrelsen beslutade att Punainen silta-bron repareras utgående från bevarande reparation, och byggandet av en ny bro närmare Havsparken tas upp i ett senare skede.

Upp

Uppdaterad 26.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut