Du är här

Livesändning av stadsfullmäktiges sammanträde

19.5.2020

På måndag 18.5. hade allmänheten för första gången möjlighet att följa Karleby stadsfullmäktiges sammanträde via livestream på webben. Livesändningen hade som mest drygt 50 åskådare.

Beslutsförslaget i paragraf 19, som gällde arrendeavtal för fritidsbyggplatser på Sandstrand, godkändes efter en omröstning i sin helhet enligt det föreslagna.  Revideringen av Karleby stads byggnadsordning (§ 20) väckte livlig diskussion i fullmäktige speciellt vad gäller byggande på strandområde. Förslaget godkändes efter omröstning med rösterna 30 – 13.

Fullmäktige förde en remissdebatt om coronaepidemins ekonomiska konsekvenser och om budgetändringarna. Under debatten fäste man speciellt uppmärksamhet vid de konsekvenser som epidemibegränsningarna redan medfört och vid ekonomins långsamma återhämtning. Det är ännu svårt att förutspå de totala konsekvenserna. Fullmäktige godkände ekonomirapporten för början av året (3/2020). Likaså godkändes den årliga rapporten (2019) för stadens välfärdsberättelse och planen för 2020.

Fullmäktige godkände även Välfärdsplanen för barn och unga i Mellersta Österbottens kommuner och Kronoby kommun 2020 – 2024, Karleby stads etiska anvisningar samt sysselsättningsöversikten 2019.

Upp

Uppdaterad 19.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut