Du är här

Karleby förbereder sig på att öppna skolorna

30.4.2020

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp sammanträdde på torsdag morgon 30.4 för att behandla de nya riktlinjer som statsrådet fattade beslut om på onsdag. Enligt dem återgår den grundläggande undervisningen och förskoleundervisningen till närundervisning från och med den 14 maj. Det praktiska beredningsarbetet inleds veckan efter valborg när kommunerna får preciserade anvisningar från regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen. Elevernas vårdnadshavare får närmare anvisningar om återgången till närundervisning och de skolvisa arrangemangen via Wilma. Mera information ges nästa vecka.

”Framför oss har vi har många praktiska saker att lösa, men utgångspunkterna för beredningen är ändå betydligt bättre nu än när vi övergick till distansundervisning den 18 mars. Då var vi tvungna att ändra undervisningsarrangemangen verkligen snabbt” konstaterar bildningsdirektör Peter Johnson.

I år firar vi valborg på distans och virtuellt

Karleby stad önskar alla kommuninvånare ett riktigt solskensfyllt valborgsveckoslut.

Stadsdirektör Stina Mattila påminner att undantagsförhållande fortfarande råder, oavsett vårfirandet: ”I Mellersta Österbotten har vi lyckats begränsa antalet coronasmittor tack vare att vi har betett oss på ett ansvarsfullt sätt. Vårt gemensamma mål är att vi med vår egen verksamhet kan påverka utvecklingen också i fortsättningen. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi orkar beakta rese- och mötesbegränsningarna också under vårens festhelg. Låt oss fira valborg hemma och med familjen och njuta av det mångsidiga virtuella valborgsprogrammet. Håll kontakt med vänner och släktingar per telefon och elektroniskt!”

Förbudet som gäller sammankomster med fler än tio personer gäller fortfarande. Både polisen och Ankarteamet ökar sin synlighet i parker och på samlingsplatser och skingrar valborgsfirarna vid behov.


Uppdaterad 30.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut