Du är här

Vi söker nya medlemmar  till stadsmiljörådet

9.1.2020

Stadsmiljörådet utvecklar och kommer med idéer till Karleby stadsmiljö tillsammans med sektorns sakkunniga. Rådet samlas fyra gånger om året och behandlar varje gång ärenden som fastställts på förhand. Sådana kan vara exempelvis trivseln i stadens platser utomhus, användning och underhåll av gatu- och parkområden eller andra aktuella frågor. Rådet sammanträdde första gången i juni 2019.

Vi söker nya medlemmar till rådet! Du är personen vi söker om du har en lösningsfokuserad attityd och vill delta i utvecklingen av en trygg, trivsam och fungerande stadsmiljö. Skicka in en fritt formulerad ansökan senast 19.5.2019  till adressen kokkola@kokkola.fi, skriv ”Stadsmiljörådet” i meddelandets rubrikfält. Mera information ger stadsträdgårdsmästare Sini Sangi, 044 780 9369, sini.sangi@kokkola.fi.

Uppdaterad 9.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut