Du är här

Stadsmiljö bygger och sanerar på sommaren 

29.5.2020

På sommaren saneras och byggs många gator och leder för gång- och cykeltrafik.

En ny led för gång- och cykeltrafik från Norraleden till Sundet

förenar underfarten under Norraleden från Karlebygatans håll och Gamla Varvsvägen. Leden byggs i juni-juli och beläggs år 2021.

Lottelunds cirkulationsplats

Byggandet av Lottelunds cirkulationsplats inleds i juli och är ett av sommarens största projekt i Karleby. Cirkulationsplatsen som byggs i korsningen av Norraleden och Gamla Varvsvägen betjänar i framtiden också evenemangsparkens trafik. Byggandet pågår i juli-oktober tills cirkulationsplatsen står färdig. Under byggandet görs trafikarrangemang som påverkar trafiken vid Norraleden och Gamla Varvsvägen.

Engelska parkens ”nya Pususilta”

Som en del av Karleby400-jubileumsåret byggs en nyare version av legendariska Pususilta i Engelska parken i närheten av Engelska båthuset. Nya Pususilta byggs parallellt med Sundet över en dagvattenbäck som rinner i Sundet från Härnösandsgatans håll. Helheten som blir färdig i juni utgör också en del av Engelska parkens belysningsplan.

Spill- och dagvattenavlopp saneras på Tararants område

På Tararants område saneras spill- och dagvattenavlopp vid Tararant-, Gröndals-, Sandås- och Villviksvägen. Arbetet uppskattas vara färdigt före utgången av september, beläggandet sker år 2021.

Silmukkalantie i Kelviå

saneras i september–november och beläggs år 2021.

Anslutningsarrangemang förbättras i Mesill på området Energivägen – Hamnvägen –  Patamäkivägen

Nya körfältsarrangemang som görs i augusti underlättar trafiken speciellt under rusningstid och för tung trafik. Området som saneras beläggs under hösten.

Mera parkeringsplatser i Ohtakari

Parkeringsplatsen invid badstranden vid Ohtakarintie utvecklas i samarbete med Forststyrelsen. Arbetet som redan pågår slutförs till midsommar.

Uppdaterad 29.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut