Du är här

Stadens sommarjobb 2021 kan sökas 18.1. - 28.2.

11.1.2021

Stadens sommarjobb kan sökas i KuntaRekry 18.1. - 28.2.2021. Du kommer till KuntaRekry via Karleby stads webbplats. I år kan sommarjobb sökas av unga som är födda 2000 - 2004. Staden ger ca 250 unga sommarjobb.

Arbete erbjuds i första hand till ungdomar som inte tidigare fått sommarjobb av staden. Arbetsuppgifterna är för det mesta assisterande arbetsuppgifter. Syftet med sommarjobbet är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken, ge erfarenhet av avlönat arbete, hjälpa i val av yrke och i övergången till det egentliga arbetslivet i ett senare skede.

Om du är skolelev eller student pågår arbetet i tre veckor och arbetstiden är 85 procent av den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 668 euro.

Om du har studerat minst ett läsår ett ämne som anknyter till sommarjobbets bransch är anställningens längd en månad och arbetstiden den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 1 124 euro.

De som har hunnit längre i sina studier eller redan utexaminerats anställs som semestervikarier. Förfrågningar som gäller dessa platser kan riktas direkt till stadens ansvarsområden.

Upp

Uppdaterad 6.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut