Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 1.6.2020

3.6.2020

Karleby stadsstyrelse behandlade på måndag på sitt sammanträde budgetramen och ekonomiplanen 2022 - 2023. Stadsstyrelsen godkände både ramen och planen. Budgetramen ses över i augusti ifall planeringens bakgrundsuppgifter väsentligt har förändrats. För Affärsverket Karleby Vatten fastställdes ett resultatmål som visar 1,4 miljoner euro överskott.

Fastigheter säljs

Stadsstyrelsen beslöt i enlighet med framställan att fastigheten där Ullava kommundelskontor hållit till ska säljas, likaså beslöts om försäljning av stugan i Konttila våren 2021.

Detaljplaner

På sammanträdet beslöt man i enlighet med framställan inleda ändringen av detaljplanen för Halkokari köpcentrum och daghem samt om uppgörandet av en detaljplan för området öster om Silverstensbukten.

Samarbetsavtal med idrottsföreningar

Staden har linjerat att samarbetsavtal som ingås med idrottsföreningar gäller lag som spelar i de högsta serierna. På måndagens sammanträde godkändes principerna och kostnaderna för samarbetsavtal som ingås med KF 10:s representationslag, GBK:s representationslag (damer och herrar) samt KPV:s representationslag.

Upp

Uppdaterad 3.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut