Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 6.4.2020

7.4.2020

Karleby stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde på måndag bland annat om utdelning av skolmat till elever i distansundervisning inom grundläggande utbildning. Utdelningen börjar i enlighet med förslaget på fredag 17.4 då de första portionerna delas ut till eleverna.

Stadsstyrelsen beslöt upphäva de tidigare upphandlingsanvisningarna och godkände nya upphandlingsanvisningar.

Tomter reserverades på Sahaniemis område i Yxpila både för Kokkolan Venekerho och Rannikon Huopamestarit Oy för byggande av båthall. En industritomt reserverades i Lahdenperä för RAwCycle Oy. Portföljbildningen i grupp 4 (avstås) av tidigare klubbyggnaden i Beckbruket godkändes och klubbyggnaden rivs.

Stadsstyrelsen beslöt föreslå stadsfullmäktige att maximibeloppet för likviditetsfinansieringen höjs så att stadens likviditet i krisförhållanden tryggas. Ärendet går vidare till stadsfullmäktige för behandling.

Under sammanträdet fattades beslut om processen för ansökan, utbetalning och beslut vad gäller statens coronastöd till egenföretagare i Karleby. Staten finansierar stödet i sin helhet men kommunerna ansvarar för ansökningsprocessen och tjänsteinnehavarbeslut i enlighet med arbets- och näringsministeriets anvisningar. 

Upp

Uppdaterad 7.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut