Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 8.6.2020

10.6.2020

Karleby stadsstyrelse godkände försäljningen av Vittsar skola via auktion till högstbjudande. Försäljningen av fastigheter som inte längre används utgår från stadens målinriktade lokalitetsplan och en mera detaljerad försäljningsplan på basis av den. Vittsar skolfastighet tömdes när eleverna flyttade till nya Chydenius skola vid årsskiftet.

Stadsstyrelsen antecknade för kännedom databokslutet som årligen görs upp och godkände dataskydds- och datasäkerhetspolicyn. Den definierar de principer, ansvar, verksamhetssätt samt den uppföljning och övervakning som iakttas i staden för att förverkliga och utveckla dataskydd och datasäkerhet.

På sammanträdet godkändes detaljplanen och detaljplaneändringen för ett område väster om Köukarbergets rekreationsområde vilket gränsar till Gråssivägen och Mittestbackvägen. Genom planläggningen tryggas underhållet av leden för gång- och cykeltrafik på området och möjligheterna att förlägga nya tomter på området undersöks.

Upp

Uppdaterad 10.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut