Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 17.8

18.8.2020

Karleby stadsstyrelse beslutade på måndagens sammanträde begära utlåtanden av bildningsnämnden och stadsstrukturnämnden om idrotts- och evenemangsparken. Efter att utlåtandena inkommit kommer ärendet att tas upp för behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige under september 2020.

Stadsstyrelsen beslutade gå vidare med genomförandet av ekonomiprogrammet. Stadens sektorer och ansvarsområden underställda dem har under vårens gång berett egna planer, åtgärder och måltidtabell för uppnåendet av ekonomiprogrammets mål. Det övergripande treårsmålet för ekonomiprogrammet är att uppnå besparingar på 7 miljoner euro varav det totala målet för driftsekonomin är 4,8 miljoner euro netto.

Åtgärderna i ekonomiprogrammet ska genomföras som ett led i uppnåendet av de ekonomiska målen inom samtliga sektorer. De har konsekvenser bl.a. för investeringar och fastställande av servicenivån. Konsekvenserna för personalen under hela programperioden förverkligas huvudsakligen genom pensioneringar, omorganisering, minskning av visstidsanställningar och sammanslagning av uppgifter. Allteftersom planen framskrider kommer det att genomföras enhetsvisa granskningar och förhandlingar. Beslut om åtgärder fattas i enlighet med förvaltnings- och verksamhetsstadgorna. Genom de åtgärder som nu föreslås eftersträvas att ekonomin och verksamheterna är i balans på lång sikt. Trots att det ekonomiska läget är utmanade kommer Karleby stad dock inte att permittera sin personal i år.

Upp

Uppdaterad 18.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut