Du är här

Karleby stadsstyrelse 17.12.2020

18.12.2020

Stadsstyrelsen godkände under sitt sista sammanträde en kapitalinvestering på 50 000 euro till Kokkolan Urheilupuisto Oy. Stadsstyrelsen beslutade också om en investering på en miljon euro för att stärka bolagets kapitalstruktur. Syftet med rekapitaliseringen är att trygga bolagets verksamhetsbetingelser i inledningsskedet.

Stadsstyrelsen beslutade också ansöka om statsunderstöd för utvecklande av näridrottsplatsen vid Roskaruka. Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en riksomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar som gäller de följande fyra åren. En skild ansökan om statsbidrag görs varje år. Man beslutade anmäla den grundläggande renoveringen och utbyggnaden av ishallen samt hybridarenaprojektet med i den riksomfattande finansieringsplanen för 2022 – 2025. Dessa projekt var inte med i planen för åren 2021 – 2024.

Under sammanträdet behandlades också en utredning av verksamheten vid utomhusmotionsplatserna. Utredningen har gjorts av idrottstjänster och Stadsmiljös enhet för parker och idrottsområden. Den ger en bra bild av stadens utomhusmotionsplatser och den framtida utvecklingen av dem. Stadsstyrelsen beslutade begära utlåtanden om verksamhetsutredningen av bildningsnämnden och stadsstrukturnämnden före utgången av januari.

Upp

Uppdaterad 18.12.2020 | Skicka respons | Skriv ut