Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 24.6.2020

25.6.2020

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde på onsdag om försäljning av huvudbyggnaden och bastubyggnaden i Trullö semesterby till de högst bjudande. Försäljningen gäller bara byggnaderna, semesterbyns markområde blir kvar i stadens ägo.

Stadsstyrelsen beslöt om deltagande i ett kommunförsök med sysselsättning i Karleby. Staden deltar i försökets kompletterande ansökningsomgång tillsammans med landskapets kommuner.

Det pågående arbetet med att förnya stadens varumärke fortsätter med att engagera kommuninvånare. Helheten som i den första omröstningen fick flest röster publiceras på Karlebys varumärkeswebbplats och den engagerande utvecklingen av varumärket fortsätter i juli. Varumärkeshelheten blir färdig i början av september. På sammanträdet röstade man om återremittering av ärendet för ny beredning, men efter omröstning beslöt man med rösterna 9 -2 fortsätta behandlingen. Två avvikande meningar anmäldes om beslutet.

Upp

Uppdaterad 25.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut