Du är här

Stadsstyrelsens sammanträde 31.3

2.4.2020

Karleby stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde på tisdag förändringarna i stadens förvaltningsstadga och lade både instruktionen för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och instruktionen för Mellersta Österbottens miljöhälsovård som bilaga till förvaltningsstadgan. Förvaltningsstadgan går vidare till fullmäktige för behandling. 

Man beslutade precisera ansökningen om statsunderstöd för uppförande av idrottsanläggningar på så sätt att ansökan gäller endast konstgräset till Centralplan och uppvärmningssystemet för planen. Därmed kan jordbyggnadsarbetet inledas innan ansökan handläggs, varvid det är möjligt att få Centralplanen som helhet färdig enligt den planerade tidsplanen.

En begäran om omprövning har lämnats in om beredningen av portföljbildningen och försäljningen av Rödsö skola. Beslutet om beredning innebär inte ett slutligt beslut att sälja fastigheten, därför konstaterades det att begäran om omprövning har lämnats in för tidigt och avvisades på dessa grunder. Dessutom beslutade man på sammanträdet att de brandhärjade byggnaderna på adressen Karlebygatan 53 rivs. Man beslutade även godkänna köpet av en lägenhet i Houraatinmäki i Lochteå enligt det föreslagna.

Fullmäktigemotionen om iståndsättning av museiloket ansågs vara slutbehandlad. Iståndsättningen av loket inleds senare i år.

Stadsstyrelsen fick höra en lägesrapport om anpassningen av stadens personalresurser till det rådande läget med coronavirusepidemin. Samarbetsförfarande på grund av situationen har inletts 30.3. 

Uppdaterad 2.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut