Du är här

Stadsstyrelsen behandlar evenemangsparken och hybridarenan 14.9.

10.9.2020

Karleby stadsstyrelse ska behandla idrotts- och evenemangsparken samt helheten som gäller hybridarenan nästa vecka på måndag. Stadsstyrelsen har fått de utlåtanden som begärts av stadsstrukturnämnden och bildningsnämnden samt ett gemensamt utlåtande av grenförbunden i bollsporter. I tidigare utredningsfaser har diskussioner förts med evenemangsarrangörer, idrotts- och motionsföreningar och andra potentiella användare för att kartlägga såväl deras behov som användningen i anslutning till stadens egen verksamhet.

Stadsdirektören föreslår att fullmäktige beslutar om idrotts - och evenemangsparken samt hybridarenan enligt följande:

  1. Idrotts- och evenemangsparken utvecklas på basis av översiktsplanen för området som godkändes av stadsfullmäktige 10.12.2018 § 113.
  2. Utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken sker på bolagsbasis och för genomförandet grundas ett separat bolag. Stadsfullmäktige befullmäktigar stadsstyrelsen att grunda bolaget och inleda verksamheten.
  3. Bolaget som grundas har i uppgift att bygga hybridarenan på området och en träningsishall i anslutning till ishallen samt utveckla området som ett idrotts- och evenemangsområde i enlighet med punkt 1.
  4. Den befintliga ishallen ansluts till bolaget som grundas. Stadsfullmäktige befullmäktigar stadsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder
  5. Nödvändiga finansierings- och borgensbeslut förs separat till stadsfullmäktige för beslut.
  6. Området för nuvarande Centralplan reserveras och planläggs i huvudsak för bostadsproduktion. De försäljningsintäkter som i sinom tid fås för försäljningen av Centralplan placeras i utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken.

Upp

Uppdaterad 10.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut