Du är här

Stadsstyrelsen måndag 23.11

20.11.2020

På sitt sammanträde på måndag kommer stadsstyrelsen att bl.a. behandla ekonomirapporten för oktober samt ge ett utlåtande eller en kommentar till åtgärdsprogrammet kompetent arbetskraft till Mellersta Österbotten, Mellersta Österbottens turismstrategi 2021–2025 och Mellersta Österbottens strategi för internationalisering 2020–2027. På föredragningslistan finns också stadsdirektörens utvecklingssamtal och målsamtal samt paragrafer som gäller förhandsröstning i kommunalvalet 2021 och röstning på valdagen.

Röstningsförfarandena vid kommunalvalet på våren kommer att präglas av coronaläget och de specialarrangemang som det eventuellt medför och som måste kommunen i egenskap av valarrangör sätta sig in i redan på förhand. Förhandsröstningen i kommunalvalet ordnas i Finland 7–13.4.2021. Den egentliga valdagen är 18.4.2021.

Till förhandsröstningsställen i Karleby föreslås stadshuset, stadsbiblioteket samt biblioteken i Kelviå, Lochteå och Ullava. Dessutom går det att rösta på förhand vid många inrättningar.

Uppdaterad 20.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut