Du är här

Utbyggnad av Storby allaktivitetshus och namngivning av Konsthuset Renlund på stadsstyrelsens föredragningslista nästa måndag

21.8.2020

Karleby stadsstyrelse behandlar måndagen den 24 augusti bland annat valet av entreprenör för utbyggnaden av Storby allaktivitetshus. Utbyggnaden baserar sig ett beslut från 2017 om servicenätverket för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. Enligt det ska den finskspråkiga gymnasieundervisningen koncentreras till Länsipuiston koulu. Isokylän koulu ska ha undervisning ända till årskurs nio, vilket kräver att Storby allaktivitetshus byggs ut. Entreprenaden har konkurrensutsatts i juni och stadsstyrelsen väljer huvudentreprenör under måndagens sammanträde.

Stadsstyrelsen beslutar på måndag också om att ge före detta Renlunds skola ett namn som motsvarar det nuvarande användningsändamålet. Byggnaden ägs av staden och i den verkar numera Bildkonstkolan för barn och unga, som lyder under Karlebynejdens institut, samt Mellersta Österbottens konservatoriums dansundervisning. Dessutom ordnas där konstkurser av Karlebynejdens institut. Användarna har föreslagit att byggnaden ska få namnet Taidetalo Renlund / Konsthuset Renlund. 

Upp

Uppdaterad 21.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut