Du är här

Planeringen av Kieppis lokaler som skadades i en brand för ett år sedan framskrider

29.1.2020

Återuppbyggnaden av Karleby naturhistoriska museum Kieppi efter branden i januari 2019 som delvis förstörde museet fortgår. Arbetet för att röja och städa upp i timmerbyggnaden från 1823 slutfördes i augusti-september 2019. Rivningen av ytorna i den intilliggande utställningsbyggnaden som led av rökskador började i januari 2020.

Röjnings- och rivningsarbetet har till stor del skötts för hand för att kunna ta tillvara de utställningsföremål som fortfarande funnits kvar i byggnaden. Efter det har golv och väggar rivits ända ner till timmerstommen för att undersöka konstruktionernas skick. Nödvändiga byggnadsmaterialprover har tagits samtidigt och hela byggnaden har laserskannats. Entreprenören för röjnings- och rivningsarbetet är Pinalto Oy, som även ansvarar för dokumenteringen. Pinaltos konservator utarbetar också en byggnadshistorisk utredning om Kieppi som är en med detaljplan skyddad byggnad.

Man har också gjort fynd under konstruktionerna, t.ex. en fin takkrans målad med kalkfärg samt näver som använts som vindskydd mellan fasadens brädfodring och timmerväggen. Alla konstruktioner som är i gott skick (fasadbeklädnad, fönster, takfotens prydnadsprofillister) har magasinerats för rengöring och kommer att användas för att återställa byggnadens exteriör.

Arkitektbyrå Jorma Teppo Oy, som är huvudprojekterare för återuppbyggnaden av Kieppi, är specialiserad på reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ingenjörsbyrå Putkonen ansvarar för konstruktionsplaneringen, VVS-ingenjörsbyrå Mäkelä Oy för VVSA-planeringen och Hannu Seppälä Tmi för elplaneringen. Planeringsgruppen har inlett sitt arbete i november 2019. Planeringsarbetet gäller också Kieppis utställningsbyggnad som led av rökskador.

Fåglar, däggdjur, fossiler samt skallar och bröstben på finländska däggdjur som ingår i Veikko Salkios naturaliesamling har granskats och rengjorts efter behov. Skadorna på dessa specimen var ringa. Arbetet med att rengöra och inventera fångstredskap, utländska specimen samt horn och skallar på hjortdjur pågår ännu. Den sistnämnda samlingsgruppen skadades värst och led de största förlusterna.

Viljo Nissinens mineralsamling har också granskats och/eller rengjorts. En mineralogs bedömning har begärts för en liten del av mineralspecimen. Armas Järveläs fjärilsamling kunde räddas i sin helhet ur timmerbyggnaden. Skåpen fick ringa skador vilka har reparerats.

Uppdaterad 30.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut