Du är här

Upptrappningsfasens maskrekommendation i kraft

5.10.2020

Det har konstaterats sammanlagt åtta nya coronavirussmittor under veckoslutet i Soites område. Fem av de smittade bor i en kommun som hör till Soites område. Största delen av smittorna hör till den omfattande smittkedjan som har sitt ursprung i Vasa. Smittkedjorna är kända, och kartläggningen av de exponerade pågår fortfarande. Ungefär två hundra personer är i karantän. Alla smittade har endast lindriga symtom och de vårdas hemma.

Eftersom coronavirussituationen närmar sig upptrappningsfasen, rekommenderar Soite starkt omfattande användning av ansiktsmask i offentliga lokaler, i affärer och på andra platser när man uträttar ärenden utanför hemmet.

Uppdaterad 5.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut