Du är här

Karleby tar emot kvotflyktingar i början på hösten

18.8.2020

Karleby tar planenligt emot årets kvotflyktingar under hösten. Sammanlagt 15 flyktingar från Syrien flyttar in i bostäder som reserverats för familjerna. Soites integrationstjänster svarar för tjänster, basinformation och rådgivning i anknytning till integrationen av de nya kommuninvånarna. Avvikande från tidigare år har man infört rådgivning och instruktioner om sjukdomen COVID-19 samt 14 dygns karantän.

Karleby stad har tagit emot flyktingar, närmast barnfamiljer, sedan 1993.

Kommunerna är i enlighet med lagen om främjande av integration berättigade till ersättning av staten för ordnandet av integrationstjänster. Ersättningarna är avsedda för handledning av och rådgivning till flyktingarna samt för andra åtgärder till stöd för deras integration.

En förutsättning för att ersättningar betalas ut är kommunens integrationsplan i enlighet med lagen om främjande av integration och ett avtal med NTM-centralen om anvisande av flyktingar till kommunen och främjande av integration. Kostnaderna ersätts enligt en kalkylmässig grund eller enligt de faktiska kostnaderna. 

Uppdaterad 18.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut