Du är här

Våtmarken i Kyrklund blir nytt närnaturområde som ska också förbättra vattenkvaliteten i Sundet

4.6.2020

Stadssundet, dvs. Sundet, som går genom Karleby centrumområde har uppgrundats till följd av landhöjning och förändrats från ett brett havssund till sitt nuvarande tillstånd. För att förbättra vattenkvaliteten i Sundet planeras ett mångformigt våtmarksområde vid Sundets övre lopp i Kyrklund. Med hjälp av våtmarken lägger sig de fasta partiklar som följer med vattnet från avrinningsområdet på våtmarkskonstruktionens botten där de sedimenteras.

Kyrklunds våtmark är beläget vid servicestationen ABC i Heinolasvängen, på området söder om Sundet som avgränsas av leden för gång- och cykeltrafiken, som leder till centrum, och Södraleden. Sundet grävs så att vattnets leds via ett 1,2 hektar stort våtmarksområde. Vattennivån varierar beroende på den naturliga vattennivån i Sundet och området förblir huvudsakligen öppet vatten. I båda änderna av våtmarken finns ett sänkområde som kan tömmas vid behov genom muddring.

Kyrklunds våtmark bildar nytt närnaturområde i Karleby

Runt våtmarken går en stig som fungerar som en motions- och naturrutt och som skolor och daghem kan använda som närnaturobjekt. På våtmarksområdet anläggs två stening öar, lättkonstruerade pontonbroar, och skyltar. Våtmarkssänkorna avgränsas med stängsel.

Området genomförs med hjälp av metoder för naturenligt grönområdesbyggande. Man strävar efter att bevara den befintliga växtligheten särskilt i norra delen av området och där Sundet just nu flyter. Perenner som blommar under sommarmånaderna och trivs på växtplatsen har valts för våtmarkens strandområde. Utöver vide, klibbal och hägg hör också havtorn till våtmarkens trädbestånd. Utanför farlederna och de planterade områdena blomstrar ängar som slås ner två gånger om året.

Ett anbudsförfarande har ordnats för anläggning av våtmarken. Stadsstrukturnämnden valde Tallqvist Oy till anläggare av Kyrklunds våtmark på sitt sammanträde 3.6.2020. I sin helhet beräknas Kyrklunds våtmark bli färdig före utgången av oktober under Karleby 400-jubileumsåret.

Uppdaterad 4.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut