Du är här

Meddelande av inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 5.10.2020

6.10.2020

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde på måndag 5 oktober. På sammanträdet konstaterades att reparationsarbetena, vilka avbröts då höstterminen började, kommer att slutföras under höstlovsveckan när eleverna är lediga från skolan. 

De reparerade lokalerna för förskole- och nybörjarundervisningen i tidigare bibliotekets lokaler har tagits i bruk 5 oktober då förskoleundervisningsgrupperna flyttade in. Nybörjarklasserna tar lokalerna i bruk efter höstlovet.

Vårdnadshavarna har framfört en önskan att få bekanta sig med skolans reparerade lokaler för nybörjarundervisningen i samband med att lokalerna tas i bruk. Skolan ordnar besök efter höstlovet begränsat på grund av coronavirusepidemin med beaktande av rekommendationerna om sammankomst och hygien. Skolan informerar vårdnadshavarna direkt om detaljerna.

Årskurs 4 har inlett skolgången i Erkinhallis lokaler för en dryg vecka sedan. För närvarande ordnas förskole- och nybörjarundervisningen samt förberedande undervisning och undervisning i smågrupper i årskurserna 1–4 i Koivuhaan koulu.

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträder följande gång första eller andra veckan i november i samband med att Arbetshälsoinstitutet informerar om undersökningsresultat.

Uppdaterad 6.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut