Du är här

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 6.8.2020

7.8.2020

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu gick under sitt möte torsdagen den 6 augusti igenom ytterligare utredningar av skolbyggnaden och tidtabellen för dem. Utgående från arbetshälsoinstitutets (TTL) syn i början av juni har ytterligare utredningar beställts av WSP-Finland Oy:s enhet för reparationsbyggande. 

Tidtabell för de ytterligare utredningarna

WSP-Finland utför som bäst sådana undersökningar i byggnaden som definieras i den ytterligare utredningen. Utredningarna inleddes den 28 juli och arbetet är klart den 28 augusti. Efter det analyseras laboratorieprov och sammanställs en undersökningsrapport för TTL:s bruk. Arbetshälsoinstitutet ger sin egen slutrapport före slutet av oktober. TTL:s slutrapport innehåller bland annat uppskattningar av exponeringsförhållandena och deras betydelse för hälsan. Infotillfällen för skolans personal och elevernas vårdnadshavare hålls efter detta och den närmare tidpunkten för dem fastställs i november 2020. 


Reparationsarbeten som gjorts under sommaren och färdigställandet av nybörjarundevisningens lokaler

Under juni-juli har konstaterade nödvändiga reparationer gjorts (bl.a. har konstruktioner tätats, ventilationens ljuddämpning har bytts till fiberfri modell, ventilationen har reglerats och konstruktionen i undertaket i allaktivitetssalens aula har tätats).
Förskolans, nybörjarundervisningens och de lägsta klassernas grundrenoverade lokaler blir färdiga vecka 33, med undantag av skyddstaket över den nya ingången. Den nya ingången blir färdig före slutet av augusti. I augusti sker ingången till förskolan tillfälligt via lilla gårdsplanen och servicecentrets innerkorridor.

Koivuhaan koulus tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler har färdigställts under sommaren men ändringar i sista minuten har varit nödvändiga på grund av bland annat småbarnspedagogikens oväntade behov av tillfälliga lokaler. I nuläget är det inte möjligt att ordna gemensamma tillfälliga lokaler, men målet är att senare slå ihop flera grupper i större helheter efterhand när lokaler blir lediga. Skolarbetet inleds i tillfälliga lokaler i Koivuhaan koulu, Hollihaan koulu, Kiviniityn koulu Vinge och Erkinhalli med följande indelning:


 • Koivuhaan koulu 
  • årskurs 4, smågruppen för mindre barn och förberedande undervisning (lokaler längs mittkorridoren som renoverats utgående från hittills utförda undersökningar)
  • förskoleundervisningen och årskurs 1 (nybörjarundervisningens lokaler som renoverats under sommaren i bibliotekets före detta lokaler)


 • Hollihaan koulu (auditoriet och rummen invid)
  • två klasser i årskurs 2


 • Kiviniityn koulu
  • årskurs 6


 • Vinge (A-flygelns vindsvåning, mötesrummet i första våningen och auditoriet i andra våningen)
  • de större elevernas smågrupp
  • årskurs 5


 • Erkinhallis övre våning
  • årskurs 2
  • årskurs 3


När TTL:s slutrapport är färdig uppskattas hur länge tillfälliga lokaler behövs. Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu har följande möte i början av september.

Uppdaterad 7.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut