Du är här

Meddelande av inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu

11.5.2020

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde på onsdag 6 maj. På sammanträdet behandlades utredningen som Koivuhaan Palvelukeskus Oy beställt av Arbetshälsoinstitutet (TTL).

Utredningsarbetet som beställts av Arbetshälsoinstitutet startar i maj

I utredningen som görs i maj–september 2020 bedömer Arbetshälsoinstitutets experter inom inomhusluft och byggnadsteknik rådande förhållanden i byggnaden där Björkhagens servicecentrum håller till. Utredningen startar i maj med ett inledande möte. Arbetshälsoinstitutets experter (expert inom byggnadshälsa, läkare och arbetsplatsexpert) intervjuar medlemmarna i den objektsspecifika arbetsgruppen för inomhusluften och föräldrar till några elever. Som bakgrundsmaterial har Arbetshälsoinstitutet tillgång till material från tidigare undersökningar och annan information om byggnaden.

Utredningen fortsätter med en organoleptisk syneförrättning i byggnaden. I syneförrättningen deltar två av Arbetshälsoinstitutets byggnadsexperter som har RTA-behörighet. Vid behov görs tilläggsutredningar. Arbetshälsoinstitutet ger ett utlåtande om exponeringsförhållanden och om den hälsomässiga betydelsen. Resultaten behandlas i den objektsspecifika arbetsgruppen för inomhusluften och presenteras skilt på hösten för skolans personal och elevernas vårdnadshavare.

Reparationer görs på sommaren

På våren och sommaren åtgärdas fel som upptäckts vid undersökningen av inomhusluften i Björkhagens servicecentrum. I maj har reglering av ventilationen gjorts klasspecifikt. I juni förnyas ventilationens ljuddämpare. Också rengöringen och fotograferingen av kanalsystem börjar efter att skolarbetet avslutats. Arbetet slutförs i sin helhet under skolornas sommarlov.

Uppdaterad 11.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut