Du är här

Meddelande från inomhusluftsarbetsgruppen för Koivuhaan koulu 

17.4.2020

Arbetet med att reda ut problemen med inomhusluften i Koivuhaan koulu fortsätter. I de utförda undersökningarna av konstruktionerna har inga orsaker till symtomen hittats (till exempel fuktskada eller mikrobflora). 

I enlighet med Karleby stads praxis har inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu vid sitt sammanträde den 16 april beslutat om följande fortsatta åtgärder:

  • Eftersom det inte finns någon tydlig orsak till symtomen begärs utlåtande av Arbetshälsoinstitutet (TTL) om de undersökningar som utförts och åtgärder som hittills vidtagits, samt om eventuella fortsatta åtgärder. Samarbetet startar redan under innevarande vår. Arbetshälsoinstitutet är Finlands ledande undersökande myndighet som har experter som är insatta i krävande inomhusluftsfrågor.
  • I Koivuhaan koulu har inomhusluftundersökningar gjorts tidigare under perioden 2015 -2019. Utgående från dem har reparationer gjorts. Den största reparationen har omfattat installering av nya separata ventilationsapparater för klassrummen och förbättring av ventilationskanalerna för åtta klassrum. Kontinuerliga uppföljningsmätningar har visat att dessa åtgärder har förbättrat ventilationen i klassrummen i fråga.
  • De nyaste kompletterande undersökningarna gjordes mellan december 2019 och februari 2020. Undersökningen genomfördes av Ideastructura Oy på beställning av Koivuhaan Palvelukeskus Oy. I denna undersökning observerades enskilda mindre reparationsobjekt. Dessa reparationer genomförs under april-augusti 2020. Skolans lokaler kan användas för nödvändig närundervisning under tiden som reparationerna pågår.
  • Inomhusluftsarbetsgruppen sammanträder följande gång den 6 maj. Efter det ges information om hur de fortsatta undersökningarna framskrider och om undervisningsarrangemangen nästa läsår. 

Bakgrund om Koivuhaan Palvelukeskus

Koivuhaan koulu hyr sina lokaler av Koivuhaan Palvelukeskus Oy. Utöver skolan finns all basservice i Björkhagen i denna fastighet. Fastigheten har sammanlagt 15 lokaler och i dem arbetar cirka 300 personer dagligen. Koivuhaan Palvelukeskus Oy är stadens dotterbolag som svarar för skolans fastighetsservice, underhåll och reparationer samt för utförda och framtida undersökningar i samarbete med Karleby stad och inomhusluftsarbetgruppen för Koivuhaan koulu. Inomhusluftsarbetsgruppen består av multiprofessionella experter.

Uppdaterad 17.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut