Du är här

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu, meddelande 25.6.2020

26.6.2020

Inomhusluftarbetsgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde torsdagen den 25 juni. I sammanträdena deltar i fortsättningen också representanter för vårdnadshavarna som valts av föräldrarådet.

TTL fastställde behovet av ytterligare utredningar

Arbetshälsoinstitutet (TTL) har inlett utredningen av inomhusluftproblemet i Koivuhaan koulu. TTL:s experter har förrättat syn i fastigheten 9-10.6 och gett ett utlåtande om behovet av ytterligare utredningar 18.6. TTL gör inte själv de för utredningen nödvändiga undersökningarna, utan de beställs skilt av en byggnadshälsoexpert (RTA). Anbud om ytterligare undersökningar har begärts av sex RTA-experter och den aktör som utför undersökningen väljs efter att konkurrensutsättningen är klar 26.6.

I den ytterligare utredningen kartläggs skolans lokaler i behövlig utsträckning. Man tar också inomhusluftprover och gör emissionsundersökningar i bestämda lokaler samt mäter tryckskillnaden mellan inom- och utomhusluften. Dessutom görs konstruktionsundersökningar och tas materialprov. Också byggnadens ventilation och dess tillräcklighet utreds.

Målet är att rapporterna om de ytterligare utredningarna står till TTL:s förfogande 14.8. Tidtabellen preciseras efter att aktören valts.

Pågående reparationsarbeten samt ombyggnad av bibliotekets och skolans lokaler

För tillfället görs i fastigheten reparationer som tidigare konstaterats samt mätning och reglering av ventilationen.

Bibliotekets nya lokaler är färdiga och har överlåtits i bibliotekets bruk i början av juni. Ombyggnaden av det tidigare biblioteksutrymmet för förskolan och nybörjarundervisningen pågår och uppskattas bli färdig i början av augusti. I bibliotekets tidigare lokaler har sammanlagt 27 materialprover tagits i konstruktionerna.

Koivuhaan koulus tillfälliga lokaler

Koivuhaan koulus arrangemang som gäller undervisningslokaler för hösten bereds som bäst. Arrangemang som har att göra med tillfälliga lokaler görs för höstterminen 2020. Behovet av tillfälliga lokaler för vårterminen 2021 bedöms i september, när TTL:s slutrapport är klar.

Förskolan och förstaklasserna kommer att använda de grundrenoverade lokaler som biblioteket tidigare använde. De övriga klasserna (2-6) får tillfälliga lokaler i stadens andra skolor och eventuellt hyrs ytterligare lokaler. Besluten om tillfälliga lokaler fattas i augusti 2020, före läsårets början. Eleverna får skolskjuts till de tillfälliga lokalerna om de ligger utanför det egna elevantagningsområdet.

Uppdaterad 26.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut