Du är här

Utdelning av skolmat till barn och unga i distansundervisning 

1.4.2020

Tisdag 7.4 kommer Karleby att börja dela ut skolmat till de barn och unga i distansundervisning som behöver det. Med utdelningen av skolmat vill staden för egen del sörja för barns och ungas välbefinnande samt garantera en smidig vardag i det exceptionella läget. Möjligheten erbjuds till elever  i årskurs 1–9 på basis av den behovsprövning som föräldrarna gjort.  

Familjerna bedömer själv behovet av skolmat och gör en bindande förhandsbeställning varje vecka. En länk och noggrannare anvisningar skickas till vårdnadshavarna via Wilma. 

Skolmaten delas ut två gånger i veckan till elever i distansundervisning. Maten (fem matportioner / vecka) tillagas och packas i portionsförpackningar i enlighet med förnadsbeställningarna. Utdelningstiderna fördelas för att undvika köer. Information om utdelningstider sckikas via Wilma.

Förpackningen innehåller en huvudmåltid som är en soppa, gryta eller låda. Specialdieter beaktas enligt förhandsbeställningarna. De första förhandsbeställningarna ska göras senast torsdag 2.4 kl. 13, och i fortsättningen ska beställningen göras på föregående veckas onsdag före kl. 16.

Matportionerna tillagas och packas vid Björkhagens skola. Utdelningen ordnas utomhus vid Storby skola, Storkisbackens skola, Björkhagens skola och Lucina Hagmans skola på tisdagar och torsdagar. Om förhandsbeställningarna koncentreras också till andra områden, kan utdelningsplatserna och mängden utdelningsplatser ändras. Utdelningen av maten sköts av personalen vid stadens matservice. Portionerna är individuellt förpackade och avkylda.

Ungdomshandledare är också på plats för att möta unga och barn. Allmänna hygienanvisningar beaktas vid matutdelningen. Hämtarna ska hålla 1–2 meters avstånd till andra som är på plats och om man har förkylningssymtom får man inte komma till utdelningen.

Karleby stad vill följa principerna för utvecklingsarbetet en Barnvänlig kommun också under exceptionella tider. Syftet med utvecklingsarbetet är ett bättre liv för alla barn och arbetet grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken

Bildingsnämnden behandlade på tisdagens sammanträde konsekvenserna av coronaepidemin på klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavarna till barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen erbjuds möjlighet till en avgiftsfri period. Om barnet inte alls deltar i småbarnspedagogiken eller den småbarnspedagogik som behövs utöver förskoleundervisningen under tiden 20.3–13.4.2020 kommer klientavgiften för april 2020 inte att tas ut. Förutsättningen för avgiftsfriheten är att vårdnadshavarna har meddelat barnets frånvaro. Om undantagstillståndet förlängs förs ärendet på nytt vad gäller fortsättningen till nämnden för beslut. Karleby erbjuder fortfarande småbarnspedagogiska tjänster och förskoleundervisning till alla familjer som behöver tjänsterna.

Vid normala förhållanden används de kommunala småbarnspedagogiska tjänsterna av ca 2 600 barn. Under coronaepidemin vårdas nästan 80 % av barnen hemma i enlighet med gällande rekommendationer och det dagliga barnantalet har varierat mellan 370 och 580 barn. På basis av familjernas förhandsanmälan har enheterna för småbarnspedagogik förberett sig på att ordna vården av ca 1 000 barn.

I och med att barngrupperna blir mindre kan man inleda renovering eller andra underhållsåtgärder i en del av enheterna för småbarnspedagogik. Genom årsunderhåll och renovering av de nu tomma enheterna anteciperar man också det eventuella behovet av att öppna fullt rengjorda lokaler för användning på grund av epidemin.

Antalet barn som behöver flytta till en annan enhet är mycket litet i det här skedet. Under t.ex. sommarmånaderna har öppettiderna ändrats mycket mer trots att antalet barn som vårdats har varit betydligt större. Nu har enstaka barn flyttat t.ex. till en annan grupp inom enheten.

I och med att barnantalet minskar kommer barn från samma familj att vårdas från och med slutet av mars i samma enhet för småbarnspedagogik. Dessa åtgärder väntas också ha en positiv inverkan på bekämpningen av spridningen av epidemin. Gruppstorleken är mindre än normalt och grupper från olika enheter kan också skötas åtskilt från varandra i samma byggnader.

Gottgörelse av idrottstjänsters klientavgifter

Bildningsnämnden beslutade också om principerna för gottgörelse av idrottstjänsters klientavgifter för tiden för coronaepidemin. Användningstiden för säsongskort till Badcentret VesiVeijari, Idrottsgården och idrottshallarna samt gym förlängs på en tid som motsvarar tiden som tjänsterna inte har kunnat användas. Pengar återbetalas inte. Gottgörelse ska sökas senast 30.8.2020. Noggrannare anvisningar om sökande av gottgörelse kommer att finnas på idrottstjänsters webbplats.

Uppdaterad 1.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut