Du är här

Stöd till företag ska lindra konsekvenserna av coronavirusepidemin

2.4.2020

Situationen har ändrats snabbt och ändrat verksamhetsbetingelserna för många branscher. För tillfället är det ännu svårt att uppskatta hur långvariga och bestående konsekvenserna är, men det är klart att de är betydande.

Stöd till ensamföretagare via kommunerna

Fredagen den 27 mars beslutade landets regering om ett stöd på 2000 € till ensamföretagare. Stödet ska komplettera de företagsstöd som det beslutats om tidigare. Stödet kanaliseras via kommunerna. Stöd kan inte beviljas om företaget har skatteskulder eller har haft betalningssvårigheter redan före coronavirusepidemin. Regeringens beslut och anvisningar som gäller stödet fås före påsken. Karleby stad organiserar handläggningen av stödansökningar i samarbete med Karlebynejdens utveckling Ab KOSEK. Mera information ges när anvisningarna är färdiga.

Flexibel avgiftspraxis

Stads- och koncernutvecklingssektionen drog upp en riktlinje enligt vilken man kan bevilja uppskov på hyror för april-maj för lokaler som staden äger. Uppskov beviljas i första hand så att hyrorna jämnas ut under år 2020. Hyresgästerna ska komma överens om uppskov antingen med Karleby stad eller ett dotterbolag till staden som äger fastigheten. Denna linjedragning gäller endast fastigheter som stadskoncernen äger.

Alltid när betalningsfrist på över 2 månader beviljas görs en betalningsplan upp tillsammans med hyresgästen. Staden beviljar betalningsfrist på högst 12 månader. Det främsta målet är att avgifterna ska vara utjämnade vid utgången av 2020.

Staden rekommenderar att dotterbolagen för en öppen dialog om hyresarrangemangen med de kunder som idkar verksamhet i deras hyreslokaler. Det är särskilt viktigt att man också strävar efter att underlätta situationen för företag och företagare som idkar verksamhet i lokaler som ägs av stadskoncernens bolag och samfund genom flexibla arrangemang.

Karleby Vatten och Karleby Energi beviljar vid behov en längre betalningstid för sina fakturor om kunden inte har tidigare betalningsstörningar och tar kontakt i god tid före den ursprungliga fakturans förfallodag.

Karleby deltar i kommunernas gemensamma robotautomatikprojekt

Elva städer och kommuner slår samman sina krafter i ett nytt projekt, Robotar till kommunerna (Kurob), som planerar och pilottestar robotautomatik. Projektet startade i mars och får finansiering från finansministeriets digitaliseringsprojekt.

I projektet deltar städerna Jyväskylä, Tavastehus, Karleby, Nokia, Riihimäki och Ylöjärvi samt kommunerna Asikkala, Janakkala, Hollola, Birkala och Uurainen.

Kurob-projektet bygger upp en verksamhetsmodell med starkt nätverkssamarbete som främjar kommunernas digitalisering. Avsikten med det är att reformera arbetskulturen, praxis och processer i de kommuner som deltar genom att utnyttja programrobotik i praktiska arbetsuppgifter. Dessutom stöder projektet en digital förändringsstyrning inom kommunsektorn och främjar informationsarbetets digitalisering och automatisering genom att coacha cheferna i kommunerna. Med hjälp av automatiseringen av informationsarbetet kan man också främja informationsledningen i och med att kvaliteten på de data som ligger till grund för den förbättras.

Uppdaterad 2.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut