Du är här

Beviljande av coronastöd till egenföretagare i Karleby

5.4.2020

Karleby stad och Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK har under veckoslutet berett processen enligt vilken egenföretagare beviljas coronastöd som finansieras av staten i enlighet med de riktlinjer som arbets- och näringsministeriet drog upp på fredag. Egenföretagare i Karleby kan ansöka om stödet direkt av KOSEK. Enligt nuvarande uppgifter torde stödförordningen träda i kraft på torsdag 9.4. Karleby stadsstyrelse behandlar ärendet till nödvändiga delar på sitt sammanträde på måndag.

KOSEK öppnar ansökningsanvisningar och en ansökningsbotten på sina webbsidor där företagaren kan fylla i och returnera sin ansökan. ”Handläggningen sker i KOSEK i enlighet med arbets- och näringsministeriets tillämpningsanvisningar och det egentliga beslutet om stöd fattas som stadens tjänsteinnehavarbeslut. Staden sköter också utbetalningen av stödet”, berättar KOSEK:s t.f. verkställande direktör Pekka Pohjola.

KOSEK ger företagare mera information om stödet för egenföretagare. Uppgifterna uppdateras i den takt ministeriets anvisningar preciseras. Uppdaterad information finns på webbsidan www.kosek.fi. Företagare kan också kontakta KOSEK:s företagsutvecklare via e-post (korona@kosek.fi) eller telefon.

Statens coronastöd till egenföretagare

Arbets- och näringsministeriet riktar stödåtgärder till olika företagsgrupper för att dämpa konsekvenserna av coronavirusepidemin. Som en del av detta paket skapas ett stöd för egenföretagare. I praktiken sköter kommunerna handläggningen av ansökningarna, beslutsfattandet och utbetalningen av stödet. Stödet finansieras i sin helhet av staten och uppgår i Finland totalt till 100 miljoner euro. Förordningen torde träda i kraft 9.4 varefter stödet betalas till kommunerna enligt en kalkylmässig fördelningsgrund.  

Uppdaterad 5.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut