Du är här

Uppdatering om coronavirusepidemin 15.3.2020

15.3.2020

Ett andra bekräftat fall av coronavirussmitta i Mellersta Österbotten har konstaterats. Enligt information från Soite är de insjuknade isolerade i sitt hem och i gott skick. De nära kontakter som har utsatts för smittan är symtomfria men i karantän.

Karleby stads ledningsgrupp sammanträder tidigt på måndag morgon för att behandla nödvändiga ytterligare åtgärder i syfte att hejda spridningen av coronavirusepidemin och skydda riskgrupperna. På måndag finns också tillgång till förhandsuppgifter om eventuella instruktioner som vårt lands regering har berett.

I och med att den riksomfattande epidemin framskrider ställs många frågor, bland annat om stängning av skolor och daghem i förebyggande syfte. Enligt lagstiftningen kan skolor och daghem stängas efter beslut av regionförvaltningsverket eller efter beslut från en myndighet som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. Det kommunala organ som avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar är individsektionen som lyder under Soites styrelse.

Karleby stad informerar om situationen nästa gång på måndag efter att ledningsgruppen sammanträtt. Meddelandena publiceras även på stadens webbplats och i sociala medier.

Uppdaterad 15.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut