Du är här

Uppdatering om coronavirusläget 16.3.2020

16.3.2020

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag morgon. Vid lägesöversiktet gick man igenom de förändringar coronavirusepidemin orsakar inom olika sektorer. Åtgärder för att hindra spridningen av epidemin vidtas inom hela stadsorganisationen. Samtidigt strävar staden efter att trygga sina tjänster och att normalt beslutsfattande löper smidigt. Gällande anvisningar kompletteras och ändras efter behov. Vi väntar på statsrådets riktlinjer och följer dem.

Skolor och enheter för småbarnspedagogik

Verksamheten i skolor och daghem är viktiga samhällsfunktioner som inte bör lamslås utan vägande skäl. Syftet med verksamheten är att säkerställa en så normal vardag som möjligt för barn och familjer. Samtidigt säkerställs det att föräldrarna kan utföra viktigt arbete under avvikande förhållanden. Inom skolorna och enheterna för småbarnspedagogik har dragits upp riktlinjer som syftar till att stävja spridningen av koronavirussmittor. Familjerna påminns att man bara kan komma till småbarnspedagogiken och skolan om man är frisk.

Grundläggande utbildning och gymnasier

Tills vidare ordnas verksamheten i skolorna och daghemmen normalt och i enlighet med gällande lagstiftning. Både i grundskolorna och gymnasierna fortsätter undervisningen enligt läroplanen. Också morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas normalt. Skolorna informerar vårdnadshavarna och eleverna om eventuella förändringar direkt via Wilma.

Enligt lagstiftningen kan skolor och daghem stängas efter beslut av regionförvaltningsverket eller efter beslut från en myndighet som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. Det kommunala organ som avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar är individsektionen som lyder under Soites styrelse. I synnerhet strävar man efter att trygga deltagandet i studentskrivningarna. Elever som återvänder från en utlandsresa kontaktar skolan och stannar hemma i en vecka. 

Småbarnspedagogik

Daghem och andra enheter för småbarnspedagogik håller öppet som vanligt. Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken (öppna familjeklubbar, barnklubbar och lekparksverksamheten) dras in tillsvidare från och med tisdag 17.3. Lekplatserna kan användas som vanligt men ingen ledd och övervakad lekverksamhet ordnas. Klientfamiljerna informeras om eventuella ändringar direkt via Päikky och Wilma. 

Föräldramöten, besök, föräldrakvällar och samtliga andra utflyter och evenemang inom småbarnspedagogiken ställs in tills vidare. Samarbetet mellan barngrupperna minskas och man strävar efter att hålla sig till de egna hemgrupperna.

Städningen effektiveras särskilt i matsalarna. Situationen beaktas också vid planeringen av matlistan. Skolorna och enheterna inom småbarnspedagogiken informerar vårdnadshavarna och eleverna om eventuella ändringar direkt via Wilma och Päikky. 

Karleby stad önskar att vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken har övergått till distansarbete eller som annars har möjlighet att stanna hemma överväger att vårda sina barn hemma. Om vårdnadshavarna vårdar sina barn hemma räcker det med ett meddelande om detta till Päikky.

Badcentret VesiVeijari och andra idrottslokaler

Samtliga stadens idrottstjänsters ledda turer har ställts in. Som en ytterligare åtgärd har staden beslutat att stänga Badcentret VesiVeijari under tiden 17–31.3. Under tiden badcentret hålls stängt påbörjas bl.a. renoveringsarbeten som hör ihop med årligt underhåll. Andra företag i samma fastighet beslutar själv om sina öppettider. 

Idrottsgården och andra idrottslokaler håller öppet tills vidare. Under de närmaste veckorna kan det förekomma ändringar i öppetider. Vi meddelar ändringar och aktuella ärenden. Också skolornas gymnastiksalar hålls öppna för skolgymnastiken. Användarna av idrottsanläggningarna påminns att de ska träna endast när de är friska och att de ska iaktta god hygien. 

Kipparihalli och ishallen håller öppet enligt bokade turer. Säsongen i BestHall avslutas tidigare än planerat under den här veckan. 

Bibliotek och ungdomslokaler

Bibliotek och ungdomslokaler håller öppet men inga evenemang eller ledd verksamhet ordnas. Det planerade försöket med att servera svinnmat i ungdomslokalerna inleds senare. 

Kundserviceställen

Karleby stad rekommenderar användning av elektroniska tjänster. Kundserviceställena är öppna, men det rekommenderas att kontakt tas i första hand per e-post eller telefon. I icke-brådskande ärenden rekommenderar vi att kontakt tas vid ett senare tillfälle. Karleby Vattens kundtjänst betjänar endast per telefon och e-post. Karleby Energi informerar senare om eventuella ändringar i kundbetjäningen.

Under de närmaste veckorna kan det förekomma ändringar i öppettider för och tillgången till stadens tjänster och verksamheter. Vi meddelar om ändringar och aktuella ärenden på stadens webbsidor och via våra kanaler i sociala medier.


Uppdaterad 16.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut