Du är här

Uppdatering av coronavirusläget 17.3.2020

17.3.2020

Karleby stads tjänster under coronavirusepidemin

Karleby stad övergår i enlighet med stadsrådets anvisningar till att i första hand använda tjänster som ges elektroniskt och per telefon/e-post för att hindra coronavirusepidemin att sprida sig. Statsrådets riktlinjer som länk.

Beakta följande ändringar vad gäller betjäningen av kunder:

Stadshusets info håller stängt fr.o.m. onsdag 18.3. Vi betjänar  

 • per telefon på vardagar kl. 8-16, tfn (06) 828 9111
 • per e-post asiakaspalvelu@kokkola.fi
 • Alla våra sektorer betjänar också under epidemin. Sök upp kontaktuppgifterna på våra webbsidor www.kokkola.fi. 
 • Det kan dröja något innan vi svarar, men vi strävar efter att svara på meddelanden så fort som möjligt.


Småbarnspedagogikens kundtjänst i stadshuset stängs fr.o.m. 18.3.2020 på grund av coronavirusepidemin. Kontakta oss 

 • per e-post varhaiskasvatus@kokkola.fi 
 • under telefontiden mån, ons och fre kl. 9 - 11, tfn 040 806 5089
 • Om du plötsligt blir anställd eller antas till studier ska du lämna in en ansökan om småbarnspedagogik elektroniskt. Anteckna i fältet för tilläggsuppgifter på ansökningsblanketten att du plötsligt blivit sysselsatt eller antagits till studier. Länken till elektronisk ansökan (obs! kräver identifiering med bankkoder): https://kokkola.epalvelu.fi/forms/kokkola/varhaiskasvatushakemus/

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken 

 • Verksamheten vid enheterna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning fortsätter. 

 • Om föräldrarna eller vårdnadshavarna har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska de göra det. Om barnet stannar i hemvård ska detta meddelas via Päikky. 

 • Staden förbereder sig på att koncentrera verksamheten vid enheterna för småbarnspedagogik enligt vårdbehovet. Vårdnadshavarna får separat information om detta via Päikky och Wilma.


Skolorna och läroanstalternas
 • Skolornas närundervisning avbyts 18.3
 • skolornas lokaler för årskurserna 4–6, 7–9 och gymnasier stängs
 • Undervisning ordnas för de elever i årskurs 1–3 vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. 
 • Närundervisning ordnas även för elever som fått beslut om särskilt stöd, som behöver stöd och vars föräldrar och vårdnadshavare inte kan ordna vården av barnet hemma. 
 • Skolbespisning ordnas för de elever i årskurserna 1–3 som deltar i skolans närundervisning. För de elever som deltar i distansundervisning eller motsvarande ordnas ingen skolbespisning. 
 • Undervisningspersonalen för årskurs 1–3 i samtliga skolor i Karleby är på plats i de egna skolorna till fredagen den 20 mars. Föräldrar ombeds meddela via Wilma före det datumet om barnet övergår att omfattas av distans- eller motsvarande undervisning. Staden kan från och med måndagen den 23 mars koncentrera skolornas verksamhet och ordna undervisningen i endast en del av enheterna. Vårdnadshavarna får information direkt via Wilma. 
 • Skolorna ger anvisningar direkt via Wilma om hur undervisningen ordnas.
 • Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.
 • All undervisning vid Karlebynejdens institut avbryts.


Museer,  idrotts- och ungdomsanläggningar osv.
 • Stadens museer, hobbyutrymmen och -ställen, simhallen och idrottsutrymmen samt ungdomsutrymmen stängs.  

 • Staden rekommenderar att också andra aktörer följer statsrådets riktlinjer.

Bibliotek
 • Karleby stadsbiblioteks alla servicepunkter, även bokbussen och meröppna bibliotek, är stängda 18.3-13.4.2020. Du kan inte låna eller hämta reserverat material från biblioteken. Reserveringar kan du hämta först när biblioteken öppnas på nytt.  
 • Du kan låna om böcker och material på webbiblioteket https://anders.finna.fi/.
 • Du kan lämna in dina lån via bibliotekens returluckor. Returluckor finns på följande bibliotek: Huvudbiblioteket, Björkhagens bibliotek, Kelviå bibliotek, Lochteå bibliotek, Ullava kyrkbyns bibliotek

Ta kontakt med biblioteket, via telefon eller e-post, ifall du inte har möjlighet att lämna in materialet eller inte lyckas låna om via webbiblioteket. Kundbetjäning, via telefon och e-post, är öppen måndag-fredag kl 9-16.


Annars

Kommunerna i Mellersta Österbotten har fått frågor om samarbetsförhandlingar och om permittering av personal. För närvarande inleder kommunerna i Mellersta Österbotten inga samarbetsförhandlingar och permitterar inte sin personal. Kommunerna kartlägger möjligheterna att anvisa de anställda, som blir utan arbete på grund av att verksamhetsställen stängs, arbete som inte kräver kontakt med kunder samt annat arbete.

Uppdaterad 17.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut