Du är här

Uppdatering av coronavirusläget 18.3.2020

18.3.2020

Karleby stads småbarnspedagogik har tisdagen den 17 mars börjat samla in uppgifter om situationen vid enheterna när det gäller personalens närvaro och barnens deltagande i småbarnspedagogiken. Arbetet pågår fortfarande, men i de enheter som redan har fått information om den aktuella situationen har antalet barn minskat avsevärt jämfört med det sedvanliga. Inga beslut om sammanslagningar har ännu fattats.

Stadens personal distansarbetar i mån av möjlighet

Stadens personal arbetar med sina uppgifter som vanligt. I mån av möjlighet har man gått över till distansarbete utgående från anvisningar från cheferna. Samtidigt kartläggs personalens kompetens. Detta för att man när epidemisituationen framskrider vid behov ska kunna erbjuda annat arbete inom stadens organisation, om det vid något tillfälle inte finns arbete som hör till den egna uppgiften. Behovet av arbetskraft utreds också tillsammans med dottersamfunden och Soite.

Arbete kan vid behov också utföras vid olika verksamhetspunkter. Till exempel inom småbarnspedagogiken kan personal överföras till en annan enhet. I lokaler som stängts på grund av epidemin (till exempel badcentret Vesiveijari) kan man också förbereda och genomföra uppgifter som anknyter till årlig service.

Beslutsfattandet fortsätter som vanligt

Beslutsfattandet fortsätter som vanligt både när det gäller stadens tjänsteinnehavare och organ, inklusive stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen sammanträder enligt normal tidtabell nästa gång måndagen den 23 mars i Karlebysalen. Under sammanträdena efterföljs de hygienrekommendationer som gäller under epidemin.

Stadsfullmäktiges följande sammanträde äger rum i april. Sammanträdets tidpunkt preciseras senare beroende på situationen när det gäller coronavirusepidemin.

Förutsättningarna för att ordna distansmöten utreds som bäst. Möten flyttas fram efter behov. Stadens beslutsfattande säkerställs under alla omständigheter.

Beredskap är en del av stadens normala verksamhet

Stadens ledningsgrupp sammanträder i vanliga fall varje vecka. Dessutom sammanträder regelbundet stadens beredskapsledningsgrupp och en regional säkerhetsgrupp som räddningsverket koordinerar. Den regionala säkerhetsgruppen är ett forum för behöriga aktörer som svarar för beredskap när det gäller kritiska funktioner och inre säkerhet.

Beredskapsledningsgruppen leds av stadsdirektören och till den hör stadens sektorchefer och representanter för räddningsväsendet, Karleby Energi, Karleby Vatten, Karleby Hamn och Mellersta Österbottens miljöhälsovård samt Soite.

Stadens tjänster

Inga nya ändringar har gjorts i öppettiderna för stadens kundtjänst och verksamhetsplatser. Uppgifterna från tisdagen den 17 mars gäller fortfarande. Stadshuset är stängt, men kundtjänsten betjänar per telefon och e-post vardagar kl. 8-16. På grund av avvikande arrangemang kan det förekomma dröjsmål i svarstiderna men vi strävar efter att svara så fort som möjligt.


Uppdaterad 18.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut