Du är här

Coronavirusepidemin orsakar behov av permitteringar i kommunerna – samarbetsförfarande inleds också i Karleby

24.3.2020

Städerna och kommunerna behöver miljarder i ekonomiskt stöd för att klara sig igenom det undantagstillstånd som coronavirusepidemin har orsakat och för att kunna tillhandahålla basservice. De första uppskattningarna av coronavirusepidemins verkningar på Karleby stads ekonomi i år är många miljoner euro.

Stadsstyrelsen i Karleby beslutade på måndag att omedelbart inleda ett samarbetsförfarande enligt 15 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007). Ett diskussions- och informationstillfälle om situationen har hållits tillsammans med fackorganisationerna. I samförstånd konstaterades det att epidemin har orsakat ett sådant undantagstillstånd som avses i lagen. När undantagstillståndet utlystes inledde Karleby stad en kompetenskartläggning som pågår fortfarande.

Stadsstyrelsen befullmäktigade genom sitt beslut stadens ledningsgrupp att behandla behovet av permitteringar i sin helhet. Därefter tar sektorcheferna operativa beslut i enlighet med den lagstiftning som tillämpas och ärendet delges stadsstyrelsen.

Stadens sektorer kartlägger de ändringar i arbetsuppgifterna som redan förverkligats eller som kan förutspås. Förhandlingar inleds utgående från kartläggningarna. Tidtabellerna för dem preciseras under innevarande och nästa vecka. Strävan är att i första hand placera personalen tillfälligt i andra uppgifter inom stadens organisation. Behovet av permitteringar preciseras när förhandlingarna framskrider.

Måndagen den 30 mars utarbetas tidtabellen för de närmare förhandlingarna inom sektorerna och ansvarsområdena.


Uppdaterad 24.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut