Du är här

Småbarnspedagogiska tjänster då undantagssituationen fortsätter 

27.3.2020

Karleby erbjuder fortfarande småbarnspedagogiska tjänster och förskoleundervisning till alla familjer som behöver tjänsterna. Vid normala förhållanden används de kommunala småbarnspedagogiska tjänsterna av ca 2 600 barn. Under coronaepidemin vårdas nästan 80 % av barnen hemma i enlighet med gällande rekommendationer och det dagliga barnantalet har varierat mellan 370 och 580 barn. På basis av familjernas förhandsanmälan har enheterna för småbarnspedagogik förberett sig på att ordna vården av ca 1 000 barn. 

I och med att barngrupperna blir mindre kan man inleda renovering eller andra underhållsåtgärder i en del av enheterna för småbarnspedagogik. Genom årsunderhåll och renovering av de nu tomma enheterna anteciperar man också det eventuella behovet av att öppna fullt rengjorda lokaler för användning på grund av epidemin.

Antalet barn som behöver flytta till en annan enhet är mycket litet i det här skedet. Under t.ex. sommarmånaderna har öppettiderna ändrats mycket mer trots att antalet barn som vårdats har varit betydligt större. Nu har enstaka barn flyttat t.ex. till en annan grupp inom enheten.

I och med att barnantalet minskar kommer barn från samma familj att vårdas från och med slutet av mars i samma enhet för småbarnspedagogik. Dessa åtgärder väntas också ha en positiv inverkan på bekämpningen av spridningen av epidemin. Gruppstorleken är mindre än normalt och grupper från olika enheter kan också skötas åtskilt från varandra i samma byggnader.

Bildningsnämnden sammanträder tisdag 31.3

På tisdagens sammanträde kommer bildningsnämnden att behandla bl.a. konsekvenserna av coronaepidemin på klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Enligt förslaget erbjuds vårdnadshavarna till barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen möjlighet till en avgiftsfri period. Om barnet inte alls deltar i småbarnspedagogiken eller den småbarnspedagogik som behövs utöver förskoleundervisningen under tiden 20.3–13.4.2020 kommer klientavgiften för april 2020 inte att tas ut. Förutsättningen för avgiftsfriheten är att vårdnadshavarna har meddelat barnets frånvaro via Päikky. Om undantagstillståndet förlängs förs ärendet på nytt vad gäller fortsättningen till nämnden för beslut.

Nämnden behandlar också principerna för gottgörelse av idrottstjänsters klientavgifter för tiden för coronaepidemin. Enligt förslaget förlängs användningstiden för säsongs- och presentkort till Badcentret VesiVeijari, Idrottsgården och idrottshallarna samt gym på en tid som motsvarar tiden som tjänsterna inte har kunnat användas. Pengar återbetalas inte. 

Upp

Uppdaterad 27.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut