Du är här

Karleby förbereder en kontrollerad avveckling av coronabegränsningar

5.5.2020

Karleby förbereder en kontrollerad avveckling av coronabegränsningar i enlighet med de riktlinjer som statsrådet drog upp på måndag kväll. Begränsningar upphävs och lättas stegvis med beaktande av olika myndigheters anvisningar vilka preciseras enligt epidemiläget. Begränsningar under undantagsförhållanden gäller till 13.5. 

Begränsningar av sammankomster

Begränsningarna av sammankomster lättas från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni. Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är förbjudna till och med den 31 juli 2020. 

Begränsningen på femtio personer gäller också den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar. 

När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker, bibliotek och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. 

I enlighet med statsrådets riktlinjer får statliga och kommunala museer, teatrar, kulturhus, bibliotek, bokbussar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler öppnas från och med den 1 juni.

Bibliotek

I Karleby har bibliotekens returluckor redan tagits i bruk och utlåning förbereds. Målet är bland annat att utlåning av reserverat material kan inledas så snabbt som möjligt. Biblioteken öppnas i början av juni. 

Museer

Karleby stads museer öppnar sina dörrar i början av juni. 

Skolor och småbarnspedagogik

Grundskolorna övergår i enlighet med riktlinjerna till närundervisning torsdagen den 14 maj. Verksamheten fortsätter normalt också i enheterna inom småbarnspedagogik. I verksamheten beaktas bland annat preciserade hygienanvisningar och måltidsarrangemang. Vårdnadshavarna informeras skol- och enhetsspecifikt om praktiska arrangemang direkt via Wilma och Päikky.

I gymnasier och utbildning på andra stadiet fortsätter undervisningen i huvudsak på distans till terminens slut. 

Idrottsanläggningar

I enlighet med statsrådets riktlinjer öppnas idrotts- och fritidsanläggningar utomhus från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster. Badcentret VesiVeijari, Idrottsgården och träningslokaler i idrottshallar öppnas i början av juni. Information om öppettider och eventuella specialarrangemang meddelas senare.

Sällskap och föreningar ansvarar för att begränsningarna av sammankomster iakttas i den egna verksamheten.

Stadens kundtjänst

Kundtjänsten i Karleby stadshus och i kommundelskontoren fortsätter via telefon och elektroniska kanaler. Stadshusets kundtjänst öppnas begränsat i början av juni. Staden rekommenderar att elektroniska tjänster fortsättningsvis utnyttjas.

lee edelleen sähköisten palvelujen käyttöä.

Uppdaterad 5.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut