Du är här

Rekommendation att använda munskydd i gymnasierna i Karleby

5.10.2020

Soite rekommenderar starkt omfattande användning av munskydd i offentliga rum, butiker samt när ärenden uträttas på andra ställen utanför hemmet. Munskyddsrekommendationen gäller också gymnasier och andra stadiets läroanstalter. Användningen av munskydd i gymnasierna i Karleby rekommenderas fr.o.m. tisdag 6 oktober.

Gymnasierna har beredskap att till en början dela ut ett begränsat antal engångsmunskydd till de studerande. Studerande och vårdnadshavare uppmuntras att själva skaffa munskydd. Utöver engångsmunskydd kan också återanvändbara munskydd av tyg användas. Staden har i egenskap av arbetsgivare beredskap att förse sin personal med munskydd och skyddsutrustning.

Kasvomaskin käyttösuositus voimaan myös julkisissa tiloissa, kaupoissa ja muissa sisätiloissa

Karleby stad uppmuntrar alla stadsinvånare att iaktta den starka rekommendationen att använda munskydd och andra rekommendationer om sammankomster, hygien och säkerhetsavstånd under upptrappningsfasen. Stadshusets och kommundelskontorens serviceplatser, bibliotek och museer fungerar som normalt. I första hand rekommenderas användning av elektroniska tjänster och telefon i mån av möjlighet. 

Uppdaterad 5.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut